บรรยากาศการอบรม

EQ AQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (601)

 

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598  Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

id line  :  @trainingbymotiva