บรรยากาศการอบรม

การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง (503)

 

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 0658849097  Email  :  info@trainingbymotiva.com 

id line :  @trainingbymotiva