บรรยากาศการอบรม

การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ (109)

 

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com  id Line : @trainingbymotiva