บรรยากาศการอบรม

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)

  

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598    
Email  :  info@trainingbymotiva.com  ,  info2@trainingbymotiva.com 

id Line : @trainingbymotiva