บรรยากาศการอบรม

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)

 

 

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598  ,  065-8849097  Email  :  info@trainingbymotiva.com 

id line :  @trainingbymotiva