บรรยากาศการอบรม

การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร (102)

 

สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามข้อมูลที่แน่นอนจากสถาบันฯ

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 065-8849097   Email  :  info2@trainingbymotiva.com 
id Line : @trainingbymotiva