บรรยากาศการอบรม

การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร (624)

 

 


... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 065-884-9097  Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

id line  :  @trainingbymotiva