การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)

 

  

 
... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 0658849097  Email  :  info2@trainingbymotiva.com