ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info2@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
    2561                

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    ศ23       อ26      
102 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล  จ29        พฤ31        
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      พ28       ศ13    
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ    พฤ22         พฤ15    
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        ศ20       พ29  
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน ศ26        พ30        
107 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า       พฤ26         อ25
108 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร     พฤ29     ศ15      
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์         พ16       พ26
110 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร     พ21         ศ31  

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
    2561                

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                  
201 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร      อ6     พ27      
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      อ27       พ25    
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   พ28       อ26      
                               ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  สำหรับทีมงานขาย                  
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  พ28       ศ29      
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พฤ26       พฤ30  
205 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม     ศ30       พฤ26    
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) อ30       พ30       พ26
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย       ศ27       พ31  
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ ศ26       อ22       อ25
209 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์" พ31       พฤ31       พฤ27
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"     อ6     พฤ28      
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     พฤ29       อ31    
212 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล     อ27         พฤ30  
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     พ28       อ31    
                     
                            ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สำหรับทีมการตลาด-การขาย                  
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0     ศ23         พ8  
214 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด   พ14       พ20      
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า     พ21         พฤ23  
216 พัฒนาการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT   พ7       ศ15      
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม       พ25     อ17    
219 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce   พ7           พ8  
220
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
อ30         พ27      
221
เทคนิคการขาย-เจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และโทรศัพท์
  อ20           พ29  
222 การวางแผนการจัด marketing event          พฤ24        
224 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0           ศ1      

   

public training course ... 3 - service / CRM
    2561                
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า    พฤ8         พ4    
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ     ศ16         ศ17  
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า อ23       พฤ3       พฤ20
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า จ29         ศ1      

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
    2561        
     
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พฤ22       พ25    
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน )  31-
1     24-25       27-28
403 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"        จ23       พฤ2  
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ14       พ6      
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ      อ13     ศ22      
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      อ3       ศ3  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   9-10 2-3     8-9      
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) พฤ18       ศ18       ศ14
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์      พฤ22       พฤ26    
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี       อ24         พ19
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  พฤ25       ศ4       อ11
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล        พ25     ศ20    
413 การเขียนเอกสารภายในองค์กร                  

public training course ... 5 - HR management
    2561              
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ      ศ9     ศ20    
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล   ศ9         ส24  
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง        ส28     ศ17  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ19       ศ25      
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน       ศ27     พฤ16  
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP      ศ16     ศ13    
507 HRD for New HRD Staff 
      ศ20       ศ14
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร          ศ18     ศ7

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2561                
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน      ศ30         พฤ23  
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ พ18       อ22       อ11
603 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน       อ10          
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ23       ศ29      
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking     พฤ15         พฤ2  
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล   ศ23       อ19      
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      อ24       ศ24  
608
การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ                  
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   ศ2       พ20      
                     
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"       จ30     อ17    
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ     ศ16           ศ3  
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พฤ25       พ16        
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ     ส24         ส14  
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน          อ8        
620 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์    พฤ22         พฤ19    
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ  อ23         พ6     พ19

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
    2561                
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง   ส27             ส4  
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี   พ21     พ23     พ22  
703 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี     อ13       ส21    
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ศ19           พฤ5    
705 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า     ส17            
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า       ศ21          
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้และวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ส10       ศ22     พฤ13
710 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย        พฤ19         ส22
711 Horenso and Visual Control      พ14         พฤ16  
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง       พฤ19          
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
        พฤ17        
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     ศ23       พ18    
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  พ24       พ23       พฤ13
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร        พ4       พ22  
718 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต   พ21       ศ8      
719 Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต         ศ4       ศ21
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน     พฤ15            
722 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ         8-9       20-21
723 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน           อ19      
724
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
    พฤ8            
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน     พฤ8       พ11    

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info2@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )