เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)

 

  


... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com