ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
Email : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

public course

 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี (101)
 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล (102)
 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน (106)
 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (108)
 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร (201)
 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย (203)
 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต ... โต้แย้ง - ต่อรอง (206)
 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วยการขายเชิงวิเคราะห์ (209)
 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (210)
 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)
 เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT (216)
 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ (220)
 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย
 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า (305)
 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)
 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ (404)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (407)
 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (504)
 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (604)
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)
 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN (608)
 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (621)
 การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (709)
 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต (718)
 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน